โปรแกรมวิสาหกิจชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเข้าดูผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2561
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2555
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเกษตรท้องถิ่น เล่มสมบูรณ์ 30 พย 60
.ข้อมูลสถาบันเกษตรกรปี61
สรุปข้อมูล วสช.ดีเด่น 61 พิจิตร
สรุปข้อมูลและผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2560(20 เมย 61)
ข้อมูลประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2556และแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2557 4 มีนาคม 2557