รวมภาพกิจกรรม
มิถุนายน 2561 (KPI : 8 ข่าว/เดือน, TV 4 ข่าว/เดือน)  
เกษตรพิจิตร เดินหน้าจัดอบรมโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 19/06/2561อ่านต่อ...คลิก...
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ขับเคลื่อนชาวนาพิจิตร เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลอ่านต่อ...คลิก...
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ...คลิก...
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.บ้านหนองแซม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร อ่านต่อ...คลิก...
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกาเรกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ...คลิก...
เมษายน 2561 (KPI : 8 ข่าว/เดือน, TV 4 ข่าว/เดือน)  

อำเภอตะพานหิน เกษตรรุ่นใหม่(YSF) กล้าทำ พร้อมพัฒนา นำสู่ความยั่งยืน 26/04/61รายละเอียด...

อำเภอโพทะเล เกษตรรุ่นใหม่(YSF) กล้าทำ พร้อมพัฒนา นำสู่ความยั่งยืน 26/04/61รายละเอียด...
มีนาคม 2561 (KPI : 8 ข่าว/เดือน, TV 4 ข่าว/เดือน)  
กำหนดการ "มะม่วงโลก" 22 - 24 มี.ค. 61(รายละเอียด...)

สรุป งานแตงโมโชว์กรงนก 8-10 ก.พ. 2561อำเภอวังทรายพูน ครั้งที่ 27 ประจำ ปี 2561(จัดทำโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน)

 

นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ออก

รายการวิทยุ FM 107.75 Mhz รายการ อสมท เพื่อชุมชน

MCOT RADIO NETWORK PHICHIT F.M.107.75 MHz. ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
1. การส่งออกมะม่วงและส้มโอช่วงเทศกาลตรุษจีน
2. การจัดงานวันมะม่วงโลก 22 -24 มี.ค. 2561
3. การลดพื้นที่การทำนาปรัง

กรมส่งเสริมรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(รายละเอียด...)

เกษตรพิจิตร ประชาสัมพันธ์ปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการปลูกทำนาทาง FM 107.75 Mhz12/02/61(รายละเอียด...)

ข่าวช่อง 8 จัดแข่งตำส้มตำแตงโมลีลาและแข่งขันกินแตงโมจัด

แข่งขันตำส้มตำแตงโมลีลา และแข่งกินแตงโม  งานแตงโมโชว์

กรงนก 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร

ข่าวช่อง 5 การประกวดการกินแตงโม ในงานแตงโมโชว์ กรงนก

8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

 

เกษตรพิจิตรส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว แตงโมอ่อนสร้างรายได้งาม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 7/02/61
เกษตรพิจิตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจาก สสก. 1 ชัยนาท 06/02/61(รายละเอียด...)

เกษตรพิจิตร ลงพื้นที่สวน "กล้วยน้ำว้า เงินล้าน"

อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 05/02/61(รายละเอียด...)

เกษตรพิจิตร ลงพื้นที่ มะม่วงน้ำดอกไม้ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 05/02/61(รายละเอียด...)
เตือนการระบาดศัตรูถั่วเขียว 25/ 01/61(รายละเอียด...)

เตือนภัยศัตรูพืชหนองม้วนใบกล้วย(รายละเอียด...)

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเจ้าหน้า/เกษตรกรรับบริการติดตั้ง สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลใน app ในมือถือให้เกษตรกรได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย...(รายละเอียด...)
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเจ้าหน้า/เกษตรกรรับบริการติดตั้ง สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลใน app ในมือถือให้เกษตรกรได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย...(รายละเอียด...)
วันที่ 13 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ผลิตทำน้ำปลาร้าบรรจุขวดขาย กำไรงาม (รายละเอียด...)
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เร่งเครื่องวาดแปลงอีก 37.42% (รายละเอียด...)

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้อนันต์ ตั่นฉ้วน ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสุชิน ฉิมไทย (รายละเอียด...)


วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสามารถ เดชบุญ ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)


วันที่ 4 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ (รายละเอียด...)

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายสามารถ เดชบุญ ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)


วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศพก. (รายละเอียด...)


รายงานผลการวาดแปลง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด...)


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมเครื่องจักรกลเกษตร (รายละเอียด...)


วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมพัฒนาวิทยากรผลิตสารชีวภัณฑ์ (รายละเอียด...)


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอ่อน อำเภอวังทรายพูน (รายละเอียด...)

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการ ศพก.จังหวัดพิจิตร ที่ศพก.อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เกษตรพิจิตรลงพื้นที่ เยี่ยมโครงการ 9101 อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เกษตรพิจิตร จัดอบรมให้ความรู้ ในกิจกรรมส่งเสริมแปรรูป อ่านต่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร ทำข้อตกลง โครงการ 9101 เพื่อฟื้นฟูฯ อ่านต่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ่านต่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560เกษตรพิจิตร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning DAY อ่านต่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2560เกษตรพิจิตรลงพื้นที่ทำแผนการผลิตนาแปลงใหญ่ อ่านต่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามงานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานข้าวสารให้จังหวัดพิจิตร 1,000 กิโลกรัม
วันที่ 8 ตุลาคม 2560รับฟังการถ่ายทอดสดการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990399,056-652900 โทรสาร 056-613423 E ; phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560