รวมภาพกิจกรรม
กันยายน 2561
     
  เกษตรพิจิตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 28/09/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 24/09/61 อ่านต่อ.  
       
       
สิงหาคม 2561
     
  ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 8/2561 31/08/2561อ่านต่อ.  
  ประขุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 27/08/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรจังหวัดพิจิตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ 24/08/2561อ่านต่อ.  
  จังหวัดพิจิตร เดินหน้าพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร 22/08/2561อ่านต่อ.  
 
การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมดีเด่น ระดับเขต 22/08/2561อ่านต่อ.
 
  เกษตรฯพิจิตร นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 22/06/2561อ่านต่อ.  
  YSF จังหวัดพิจิตร ร่วมมือร่วมมือแรงลงแขกเกี่ยวข้าว 21/08/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรฯพิจิตร เข้าประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศพก.และแปลงใหญ่ 21/08/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรฯพิจิตร จัดลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ 20/08/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรฯพิจิตร จัดลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ 20/08/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรฯพิจิตร เยียมเกษตรกรผู้ปลูกมะลิในบ่อซีเมนต์ 2/08/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรจังหวัดพิจิตรจัดพิธีตั้งเสาเอกการก่อสร้างตลาดเกษตรกร 1/08/2561อ่านต่อ.  
กรกฎาคม 2561      
  เกษตรฯพิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 25/07/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรฯพิจิตร ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 19/07/2561อ่านต่อ.  
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมการตรวจสารเคมีในผักสินค้า

ตลาดเกษตรกร19/07/2561อ่านต่อ.

 
 

นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงาน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตร 17/07/2561อ่านต่อ.

 
  เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา อุปสรรคความต้องการระหว่างผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร17/07/2561อ่านต่อ.  
  พิจิตร-เกษตรกร เพาะเห็ดถังเฉ้าออแกนิก บรรจุแคปซุลจำหน่าย 16/07/2561 ชมข่าว  
  สาวพิจิตร ทำสวนส้มโอยุคเกษตร 4.0 11/07/2561 ชมข่าว  
  เกษตรจังหวัดพิจิตร สร้างผู้ประกอบการเกษตรผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 11/07/2561อ่านต่อ.  
  นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร 7/07/2561อ่านต่อ.  
  เกษตรจังหวัดพิจิตร สนับสนุนการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว ณ เขาโล้ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 6/07/2561อ่านต่อ.  
  วันที่ 3 ก.ค. 2561 เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูก "อินทผาลัม" เงินล้าน อ่านต่อ...ชมข่าว  
มิถุนายน 2561      
  รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ VDO Conference 29/06/2561อ่านต่อ...คลิก... 10.
  ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 29/06/2561อ่านต่อ...คลิก... 9.
  ทีมพิจิตร นิเทศงานตามระบบส่งเสริมฯ 21/06/2561อ่านต่อ...คลิก... 8.
  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 19/06/2561อ่านต่อ...คลิก... 7.
 

ทีมจังหวัดพิจิตร ติดตามช่วยเหลือโครงการสร้างทักษฯ19/06/2561อ่านต่อ...คลิก...

6.
  เกษตรพิจิตร เดินหน้าจัดอบรมโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 19/06/2561อ่านต่อ...คลิก... 5.
  วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ขับเคลื่อนชาวนาพิจิตร เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลอ่านต่อ...คลิก... 4.
  วันที่ 11 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ...คลิก... 3.
  วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.บ้านหนองแซม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร อ่านต่อ...คลิก... 2.
  วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกาเรกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ...คลิก... 1.
พฤษภาคม 2561
     
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561เกษตรกรชาว ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน แปรรูปมะกรูดเป็น "มะกรูดแก้ว" ของหวานของฝากจากเมืองพิจิตร อ่านต่อ...คลิก... 10.
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561งิ้วราย เวที 4 ปรับแนวคิดให้ผลิตเพื่อบริโภค อ่านต่อ...คลิก...

9.
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561ผลงานดี ได้ไปต่อ อ่านต่อ...คลิก... 8.
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อ่านต่อ...คลิก... 7.
  วันที่ 24 พฤษภาคม 256 บูรณาการดำเนินงาน อ่านต่อ...คลิก... 6.
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561เวที 4 ไทยนิยม ยั่งยืน ทุ่งโพธิ์ อ่านต่อ...คลิก... 5.
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561พิจิตรชาวนารวมกลุ่มเพาะกล้าข้าว อ่านต่อ...คลิก... 4.
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2561ช่วลเหลือพี่น้องเกษตรกร นำกระเทียมมาจำหน่าย อ่านต่อ...คลิก... 3.
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2561ตรวจเยี่ยมการตรวจสารเคมีในผักอ่านต่อ...คลิก... 2.
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำรวจแบบบูรณาการงานภาครัฐและเอกชน อ่านต่อ...คลิก... 1.
เมษายน 2561
     
 

อำเภอตะพานหิน เกษตรรุ่นใหม่(YSF) กล้าทำ พร้อมพัฒนา นำสู่ความยั่งยืน 26/04/61รายละเอียด...

10.
  อำเภอโพทะเล เกษตรรุ่นใหม่(YSF) กล้าทำ พร้อมพัฒนา นำสู่ความยั่งยืน 26/04/61รายละเอียด... 9.
  เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำ24/04/61รายละเอียด... 8.
  หมี่กรอบทรงเครื่องสูตรโบราณ ตำนานความอร่อยคู่เมืองพิจิตรนานกว่า 17 ปี12/04/61รายละเอียด... 7.
  เกษตรกรชาวตำบลแหลมรัง อ.บึงนาราง หันมาปลูกมะเขือยาว ขายส่งตลาดไทยสร้างรายได้หลักแสน 05/04/61รายละเอียด... 6.
  อดีตข้าราชการหันมาปลูกกล้วยเล็บมือนางขายสร้างรายได้งดงาม05/04/61รายละเอียด... 5.
  เกษตรกรแปรรูปมะม่วง เป็นมะม่วงกวน หรือชาวบ้านเรียกว่าส้มแผ่น ส้มลิ้ม จำหน่ายสร้างรายได้03/04/61รายละเอียด... 4.
  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคเอกชน จัดแข่งขันกินส้มตำเผ็ดกินเร็วกินไว "แซ่บยกครก พิชิตแชมป์" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการขายในจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้สนใจเข้าแข่งขันกันจำนวนมาก02/04/61รายละเอียด... 3.
  พิจิตร-น้ำแข็งไสสูตรโบราณ"แม่ฉวี"หวานเย็นชื่นใจ ขายทุกวัน ณ ตลาดย่านเก่าวังกรด พิจิตร01/04/61รายละเอียด... 2.
  โพธิ์ประทับช้าง ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ 01/04/61รายละเอียด... 1.
มีนาคม 2561
     
  กำหนดการ "มะม่วงโลก" 22 - 24 มี.ค. 61(รายละเอียด...)  
 

สรุป งานแตงโมโชว์กรงนก 8-10 ก.พ. 2561อำเภอวังทรายพูน ครั้งที่ 27 ประจำ ปี 2561(จัดทำโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน)

 

 
 

นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ออก

รายการวิทยุ FM 107.75 Mhz รายการ อสมท เพื่อชุมชน

MCOT RADIO NETWORK PHICHIT F.M.107.75 MHz. ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
1. การส่งออกมะม่วงและส้มโอช่วงเทศกาลตรุษจีน
2. การจัดงานวันมะม่วงโลก 22 -24 มี.ค. 2561
3. การลดพื้นที่การทำนาปรัง

 
 

กรมส่งเสริมรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(รายละเอียด...)

 
   
 

เกษตรพิจิตร ประชาสัมพันธ์ปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการปลูกทำนาทาง FM 107.75 Mhz12/02/61(รายละเอียด...)

 
   
   
   
 

ข่าวช่อง 8 จัดแข่งตำส้มตำแตงโมลีลาและแข่งขันกินแตงโมจัด

แข่งขันตำส้มตำแตงโมลีลา และแข่งกินแตงโม  งานแตงโมโชว์

กรงนก 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร

 
 

ข่าวช่อง 5 การประกวดการกินแตงโม ในงานแตงโมโชว์ กรงนก

8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 
   
   

 

 

 

 

 

 
เกษตรพิจิตรส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว แตงโมอ่อนสร้างรายได้งาม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 7/02/61
 
  เกษตรพิจิตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจาก สสก. 1 ชัยนาท 06/02/61(รายละเอียด...)  
 

เกษตรพิจิตร ลงพื้นที่สวน "กล้วยน้ำว้า เงินล้าน"

อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 05/02/61(รายละเอียด...)

 
  เกษตรพิจิตร ลงพื้นที่ มะม่วงน้ำดอกไม้ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 05/02/61(รายละเอียด...)  
   
  เตือนการระบาดศัตรูถั่วเขียว 25/ 01/61(รายละเอียด...)  
   
   
   
   
 

เตือนภัยศัตรูพืชหนองม้วนใบกล้วย(รายละเอียด...)

 
  วันที่ 17 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเจ้าหน้า/เกษตรกรรับบริการติดตั้ง สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลใน app ในมือถือให้เกษตรกรได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย...(รายละเอียด...)  
  วันที่ 16 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเจ้าหน้า/เกษตรกรรับบริการติดตั้ง สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลใน app ในมือถือให้เกษตรกรได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย...(รายละเอียด...)  
  วันที่ 13 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ผลิตทำน้ำปลาร้าบรรจุขวดขาย กำไรงาม (รายละเอียด...)  
  วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เร่งเครื่องวาดแปลงอีก 37.42% (รายละเอียด...)  
   
 

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้อนันต์ ตั่นฉ้วน ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)

 
 

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสุชิน ฉิมไทย (รายละเอียด...)


 
 

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสามารถ เดชบุญ ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)


 
 

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ (รายละเอียด...)

 
 

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายสามารถ เดชบุญ ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)


 
 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศพก. (รายละเอียด...)


 
 

รายงานผลการวาดแปลง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด...)


 
 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมเครื่องจักรกลเกษตร (รายละเอียด...)


 
 

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมพัฒนาวิทยากรผลิตสารชีวภัณฑ์ (รายละเอียด...)


 
  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอ่อน อำเภอวังทรายพูน (รายละเอียด...)  
 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการ ศพก.จังหวัดพิจิตร ที่ศพก.อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เกษตรพิจิตรลงพื้นที่ เยี่ยมโครงการ 9101 อ่านต่อ

 
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เกษตรพิจิตร จัดอบรมให้ความรู้ ในกิจกรรมส่งเสริมแปรรูป อ่านต่อ  
   
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร ทำข้อตกลง โครงการ 9101 เพื่อฟื้นฟูฯ อ่านต่อ  
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ่านต่อ  
  วันที่ 20 ตุลาคม 2560เกษตรพิจิตร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning DAY อ่านต่อ  
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560เกษตรพิจิตรลงพื้นที่ทำแผนการผลิตนาแปลงใหญ่ อ่านต่อ  
  วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามงานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร  
  วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40  
  วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานข้าวสารให้จังหวัดพิจิตร 1,000 กิโลกรัม  
  วันที่ 8 ตุลาคม 2560รับฟังการถ่ายทอดสดการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE อ่านต่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990399,056-652900 โทรสาร 056-613423 E ; phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560