เตือนภัยเฝ้าระวังการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558  <...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58  
  เตือนภัยเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดยสีน้ำตาล ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558 <...อ่านต่อ...>27 มีนาคม. 58  
  เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 <...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58  
  เตือนภัยการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 <...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58  
  เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 <...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58  
  เตือนการระบาดพืข แมลงบั่ว ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 <...อ่านต่อ...> 14 พ.ย.. 57  
  เตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดหลัง ขาว ประจำวันที่ 30 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 1 ต.ค. 57  
  เตื่อนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของ แมลงหล่า ประจำวันที่ 3 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย..57  
  เตื่อนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ย กระโดยสีน้ำตาล ประจำวันที่ 3 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย..57  
  เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ <...อ่านต่อ...>
4 ก.ย..57
 
  เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เรื่อง การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลประจำ
วันที่ 4 สิงหาคม 57<...อ่านต่อ...>
4 ส.ค.57
 
  เตือนการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 27 พ.ค. 57 <...อ่านต่อ...> 27 พ.ค. 57  
  เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 27 พ.ค. 57 <..อ่านต่อ...> 27 พ.ค. 57  
  เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแปงมันสำปะหลัง 27 มีนาคม 2557 //...รายละเอียดคลิ๊ก...// 27 มี.ค. 57  
  เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 26 กุมภาพันธ์ 2557 //...รายละเอียดคลิ๊ก..// 28 ก.พ. 57  
  เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 20 กุมภาพันธ์ 2557 แนวทางการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล//..รายละเอียดคลิ๊ก...// 24 ก.พ. 57  
    ตือนภัย ศัตรูพืช และโรคพืช ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2556 การระบาดของแมลงบั่ว และการระบาดของโรคข้าว รายละเอียดคลิกได้เลย....17 ตค.2556  
    เตือนภัยศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2556 13 สค.56  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนภัยศัตรูพืช แมลงหล่า ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2556.2 สค.56  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  เตือนภัยศัตรูพืช (แนวทางการจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555..16พย.2555  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
แนวทางการดำเนินงานสำรวจแมลงศัตรูพืช   ตารางแบบสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช ดังนี้
 
               ข้าว   มันสำปะหลัง   อ้อย   พืชตระกูลส้ม   มะม่วง   กล้วยไม้