สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ

แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน ปี 2560 - 2561

  1. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2560
  2. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  3. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนธันวาคม 2560
  4. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนมกราคม 2561
  5. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  6. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนมีนาคม 2561
  7. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนเมษายน 2561
  8. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  9. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนมิถุนายน 2561
  10. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  11. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2561
  12. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกันยายน 2561
  13. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2561
  14. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  15. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนธันวาคม 2561