ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร(กลุ่มอารักขาพืช)

 

เตือนภัย...เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว

ระวัง...แมลงบั่ว...ตัวร้ายในนาข้าว

 

 

 

เดือนตุลาคม 2561
 
เดือนสิงหาคม 2561
 
เดือนกรกฎาคม 2561
 
เดือนมิถุนายน 2561