แผนปฏิบัติงานรายปี ของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 
   
     
  รายปี ประจำปี 2557  
 
 

นายสุชิน ฉิมไทย

 
   
   
  นางสาวน้ำทิพย์ วงเงิน  
  นางสาวมนภรณ์ เลาวกุล