ขอเรียนเชิญเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
   
 
อ่านทั้งหมด
  เตือนภัยหนอนกระทู้ Fall armyworm อ่านต่อ...(26 ธ.ค. 61)  
 
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ...
 
   
 

 

อ่านทั้งหมด

เกษตรจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์รายการ "รอบภูมิภาค"สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูทำนา อ่านต่อ...18/12/61

 

 

 

 
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมให้บริการเกษตรกร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ่านต่อ...20/12/61  
 

 

อ่านทั้งหมด
ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร(กลุ่มอารักขาพืข)

 

เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ Fall armyworm ในข้าวโพด

การป้องกันกำจัดหนองกระทู้ Fall armyworm ในข้าวโพด

 

 

แผนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

 

ข่าวช่อง8 พิจิตร-ส่งมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้วังทับไทรไปจีน รับเทศกาลตรุษจีน Phichit : สรุปโครงการข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2561
 
 

 

 

งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการถ่ายทอด(ศ 02)
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร
อาสาสมัครเกษตร
อาสาสมัครหมู่บ้าน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
บันทึกข้อมูล Smart Farmer
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

 

Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร/ โทรสาร 056-613423 E-mail : phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง ณ วันที่ 21/12/61