รวมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

 

  สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 8 (3 ก.ย.61) อ่าน...
  สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 7 (20 ส.ค.61) อ่าน...
  สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 6 (6 ส.ค.61) อ่าน...
  สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 5 (16 ก.ค.61) อ่าน...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 จังหวัดพิจิตรจะประกวด ในวันพุธที่ 9 พ.ค. 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนพรหมทอง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 ม.ค. 61