งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการถ่ายทอด(ศ 02)
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร
อาสาสมัครหมู่บ้าน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
บันทึกข้อมูล Smart Farmer
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

 

หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.เขต 9 จ.พิษณุโลก
SSNET กรมฯ
E-mail กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E-learning กรมฯ
ใบร้องรองการจ่ายเงินเดือน
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

 

แปลงใหญ่มะม่วง จ.พิจิตร

 

สมาร์ทฟาเมอร์จังหวัดพิจิตร

 

ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร

 

เพลงจำขึ้นใจ

 

 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 11 พ.ค.60ขอเรียนเชิญเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
 
 
 
 
 
 
 

อ่านทั้งหมด

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเจ้าหน้า/เกษตรกรรับบริการติดตั้ง สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลใน app ในมือถือให้เกษตรกรได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย...(รายละเอียด...)
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเจ้าหน้า/เกษตรกรรับบริการติดตั้ง สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลใน app ในมือถือให้เกษตรกรได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย...(รายละเอียด...)
วันที่ 13 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ผลิตทำน้ำปลาร้าบรรจุขวดขาย กำไรงาม (รายละเอียด...)
วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เร่งเครื่องวาดแปลงอีก 37.42% (รายละเอียด...)

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้อนันต์ ตั่นฉ้วน ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสุชิน ฉิมไทย (รายละเอียด...)


วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสามารถ เดชบุญ ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)


วันที่ 4 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ (รายละเอียด...)

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายสามารถ เดชบุญ ติดตามโครงการ 9101 (รายละเอียด...)


วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศพก. (รายละเอียด...)


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด (รายละเอียด...)


รายงานผลการวาดแปลง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด...)


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมเครื่องจักรกลเกษตร (รายละเอียด...)


วันที่ 25-26 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมพัฒนาวิทยากรผลิตสารชีวภัณฑ์ (รายละเอียด...)


วันที่ 25-26 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอ่อน อำเภอวังทรายพูน (รายละเอียด...)


ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร(กลุ่มอารักขาพืข)

ข้าวและมันสำปะหลัง ณ 28 ธ.ค. 60

1.สถานการณ์ศัตรูพืชจากข้อมูลรายงานสถานการณ์แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในระบบ บันทึกออนไลน์ ไม่พบพื้นที่การระบาดของศัตรูพืช                              
2.ควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง แมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่วในระยะนี้ เนื่องจากสภาพอากาศมีความเหมาะสม

การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2561
1. ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 จำนวน 1,210.8 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 4.56 ของเป้าหมาย 26,533 ตัน ตัดยอดวันที่ 28 ธันวาคม 2560

แผน – ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและจุลินทรีย์
1. แผนความต้องการเดือนมกราคม 2561 มีอำเภอที่แจ้งความประสงค์ คือ อำเภอดงเจริญ       อำเภอทับคล้อ อำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอวชิรบารมี
2. ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและเชื้อจุลินทรีย์ อำเภอที่รายงาน คือ อำเภอดงเจริญ ตำบลห้วยพุก  ผลิตบิวเวอร์เรีย จำนวน 12.5 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 30 ไร่ เมตตาไรเซียม จำนวน 12.5 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 30 ไร่ อำเภอวชิรบารมี ตำบลบึงบัว ผลิตไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 60 กิโลกรัม บิวเวอร์เรีย จำนวน 40 กิโลกรัม และเมตตาไรเซี่ยม จำนวน 12.5 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 32 ไร่ อำเภอเมืองพิจิตร ตำบลหัวดงและตำบลดงป่าคำ ผลิตไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 40 กิโลกรัม บิวเวอร์เรีย จำนวน 35 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 110 ไร่ และพืชผัก 2 งาน


เตือนการระบาดศัตรูข้าว

การระบาดศัตรูพืชไร

ข้อมูลและสถานการณ์วาดแปลงจังหวัดพิจิตร(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)

เป้าหมายวาดแปลง เป้าหมาย 24,840 แปลง วาดไปแล้ว 15,545 แปลง(62.58%) คงเหลือ 9,295 แปลง(37.42%) ณ วันที่ 7 ม.ค. 61

 

 

 

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

-วันที่ 10 มกราคม 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเปิดอบรมโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตรวจสอบพื้นที่...

เทคนิคกำจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน เศรษฐีเกษตร 13/11/57 : ชาวนาเงินล้าน
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990399,056-652900 โทรสาร 056-613423 E ; phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

ปรับปรุง ณ วันที่ 10 มกราคม 2561