สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ

รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(MM)

  1. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2560
  2. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2560
  3. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  4. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2560