สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ

รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(MM) ปี2560-2562

  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สิงหาคม 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เมษายน 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มีนาคม 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2561
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2560
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2560
  รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2560