สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ

รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(MM) ปี2560-2562

  1. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2560
  2. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2560
  3. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  4. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2560
  5. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2561
  6. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  7. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มีนาคม 2561
  8. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เมษายน 2561
  9. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  10. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2561
  11. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  12. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สิงหาคม 2561
  13. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน 2561
  14. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ตุลาคม 2561
  15. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  16. รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2561