เกษตรจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้คำแนะนำวิธีการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองผ่านระบบ Linkage Center แบบออนไลน์ทั้งหมด (100%)

นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประชุมณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ทาทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการติดตามพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้คำแนะนำวิธีการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองผ่านระบบ Linkage Center แบบออนไลน์ทั้งหมด (100%)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น