เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดงานโครงการและร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 4 ครั้ง โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ 
        ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วัดปากคลองไข่เน่า หมู่ที่ 1 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร        
       ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กลุ่มแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ C95 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
       ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
        ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น