เกษตรฯ พิจิตร ติดตามงานขึ้นทะเบียนและปรับทะเบียนเกษตรกร การติดตั้งเครื่องอ่านบัตรตรวจสอบทะเบียนราษฎร ออนไลน์ 100 %

วันที่ 17 พ.ย. 65 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ในการติดตามงานขึ้นทะเบียนและปรับทะเบียนเกษตรกร การติดตั้งเครื่องอ่านบัตรตรวจสอบทะเบียนราษฎร ออนไลน์ 100 % และการตรวจสอบการวาดผังแปลงตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นความเข้าใจและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น