หลักการวินิจฉัยแมลงศัตรูพืช

รูป อาการสาเหตุ
ใบแหว่งไม่สม่ำเสมอ

เกิดจากการกัดกินของ
แมลงทั่วไป เช่น ตั๊กแตน
หนอนผีเสื้อ ด้วงเต่ากินใบ
และหอยทาก


ขอบใบแหว่งเข้าไป
อย่างมีระเบียบ
อาจพบแมลงหรือมูล
เป็นก้อนเล็กๆ


เกิดจากการทำลายของด้วงงวง
เช่น แมลงค่อม
ใบเป็นรูพรุนขนาดเล็ก
หรือใบเป็นรูพรุนขนาดใหญ่
เกิดจากการกัดกินของด้วงหมัด
และด้วงเต่าทอง
ใบมีรูโหว่ไม่สม่ำเสมอ
ขอบใบไม่มีรอยกัดกิน
อาจมีรอยโหว่คล้ายเป็นมา
นานแล้ว


เกิดจากการดูดกินของพวกมวนหญ้า

ใบถูกตัดและม้วนเป็นวง
โดยตัวหนอนจะกัดใบขาด
และใช้ใบหมุนหุ้มตัวเอาไว้
(เกิดในฝ้าย)


หนอนม้วนใบฝ้าย

ใบถูกตัดและม้วนเป็นวง
โดยตัวหนอนจะกินใบขาด
และใช้ใบม้วนหุ้มตัวเอาไว้
(เกิดในกล้วย)


หนอนม้วนใบกล้วย

ใบแห้งเป็นหย่อม ใบเหลือง
เหี่ยวเฉา หรือใบเหลืองซีด
เกิดจากเพลี้ยไฟ หรือไรแดง

ใบมีก้อนโป่ง มักพบด้านใต้ใบ
มีขนาดไม่สม่ำเสมอ
เกิดจากไรขาว ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน
ก้อนโป่งนั้น
ใบมีปุ่มลักษณะกลมหรือกลมรี
พบทั้งด้านบนและด้านล่างใบ
กระจัดกระจายไปทั่วตาม
ขอบใบหรือเส้นใบ


เกิดจากการทำลายของแมลง
จำพวก บั่ว ไรสร้างปม
และแตนสร้างปมใบถูกชอนเป็นอุโมง

ถ้าเห็นรอยสีดำตรงกลางอุโมงค์
เกิดจากการทำลายของ
หนอนผีเสื้อฝักถูกเจาะเป็นโพรง มักพบ
รอยเจาะเป็นทางออก
สู่ด้านนอก อาจพบมูลและ
อาการเน่าบริเวณที่ถูกทำลาย


เกิดจากหนอนกินผล
จำพวกผีเสื้อ
Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น