เกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว)

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบให้นายศราวุธ จันทรมณี และนางสาวพัชรินทร์ บุญประกอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี
ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว) กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

และวันที่ 13 กันยายน 2565 ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว) กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
เพื่อทราบถึงผลการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของแต่กลุ่ม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น