เกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว)

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบให้นายศราวุธ จันทรมณี และนางสาวพัชรินทร์ บุญประกอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายฉกาจ ศรีบาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ
ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว) จำนวน3กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่คือ
1.กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านลำประดา ต.เขาทราย
2.กลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว ม.1 ต.เขาเจ็ดลูก
3.กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านนิคม ต.เขาเจ็ดลูก
เพื่อทราบถึงผลการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของแต่กลุ่ม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น