ส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri-biz Idol) ณ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพิจิตร ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น