ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดงเจริญ

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสนวน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า อำเภอดงเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต ณ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น