สสก.6 ติดตามศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอตะพานหิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับการคณะติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2565 กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร การผลิตผักสลัดแบบนั่งร้านในโรงเรือนอัจฉริยะและการเลี้ยงไส้เดือน ได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการของศูนย์ฯในปี 2565 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปี 2566 ต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น