ติดตามแปลงเรียนรู้ระบบน้ำหยด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงเรียนรู้ระบบน้ำหยด ของนายวิชิต สิงห์อนันต์ Smart Farmer ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง “ตลาดนำการผลิต” โดยแนะนำการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร “พุทรานมสด” (ห่อผล) แบบปลอดสารพิษ สร้างแบรนด์สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ เบื้องต้นมีการวางแผนการผลิตให้มีบรรจุภัณฑ์พร้อมจัดในกระเช้าผลไม้ จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเชื่อมโยงกับตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร
ณ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น