23 พ.ค. 2563 เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิจิตร ที่โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง     ฝายสามง่าม บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม และโครงการประตูระบายน้ำวังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ในการนี้เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19กล่าวคือ จังหวัดพิจิตรมีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 86,399 ครัวเรือน เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 62 และ 63 จำแนกเป็น

กลุ่มที่ 1 จำนวน 72,201  ครัวเรือน ปรับปรุง 62 +63  จำนวน 70,781 ครัวเรือน  ต้องจัดชุดติดประกาศ จำนวน 1,121 ครัวเรือน ดำเนินการเสร็จแล้ว 100 %  และมีเกษตรกรมายื่นแบบก่อน 30 เม.ย. 63  จำนวน 299 ครัวเรือน  จัดชุดติดประกาศ ดำเนินการเสร็จแล้ว 100% ผลการโอนเงิน ยอด 72,201 ครัวเรือน รอบที่ 1 รวมทั้งสิ้น  34,583  ครัวเรือน 172,915,000  บาท

กลุ่มที่ 2 จำนวน 16,260  มีกิจกรรม 13,311 ครัวเรือน 82 % ไม่มีกิจกรรม 2,949 ครัวเรือน  18 % ปรับปรุงเพิ่มตั้งแต่          1 –ปัจจุบัน จำนวน 7,114 ครัวเรือน แบ่งเป็น รายเดิม 6,048 ครัวเรือน 85 %  จัดชุดติดประกาศ 6,034 ครัวเรือน 99 % ผ่าน 4,591 ครัวเรือน 76 % รายใหม่  1,066 ครัวเรือน 15 %  จัดชุดติดประกาศ 1,064ครัวเรือน 99%  ผ่าน  705 ครัวเรือน 67 % กลุ่มที่ 2     ที่ต้องบันทึกและจัดชุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่  22 พ.ค. 63   จำนวนรับแบบ ทบก.01  จำนวน 330 ครัวเรือน  บันทึกแบบ ทบก.01 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มที่ 3 คาดว่าจะปลูกภายใน 30 มิ.ย. 63 จำนวน  1,386  ครัวเรือน บันทึกและตรวจสอบแล้วเสร็จ 23 กรกฎาคม 2563

Please follow and like us:
20

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)