ข้อมูลองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร  ปี 2561 ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มยุวเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/Smart Farmer / Young Smart Farmer /

ข้อมูลองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร  ปี 2561
ณ วันที่ 30 มกราคม 2562
ที่ อำเภอ จำนวน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน/ จำนวน  Smart Farmer  Young Smart Farmer
อกม. จำนวนกลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก เครือข่าย สมาชิก  พ.ศ. 2557-2561
(ราย) (กลุ่ม) (ราย) (กลุ่ม) (ราย) (กลุ่ม) (ราย) (แห่ง) (ราย)  (ราย)  (ราย)
1 เมืองพิจิตร 135 7 110 8 250 2 30 39        596            11,279                           18
2 วังทรายพูน 57 2 30 4 140 1 15 9        152             3,059                           10
3 โพธิ์ประทับช้าง 98 5 75 6 180 1 15 43        625             6,155                           17
4 ตะพานหิน 91 8 120 6 210 1 15 22        495             7,719                           11
5 บางมูลนาก 78 7 115 9 230 3 45 31        617             6,608                           10
6 โพทะเล 97 9 135 8 280 2 30 23        319             9,896                           12
7 สามง่าม 79 4 120 4 120 2 30 69/1      1,229             6,265                           16
8 ทับคล้อ 56 15 450 8 280 2 30 45        689             4,142                           10
9 สากเหล็ก 40 1 37 6 210  –  – 7        152             2,182                            8
10 บึงนาราง 51 1 35 1 20 1 15 44        720             4,829                            9
11 ดงเจริญ 55 2 45 5 175 6 110 18        323             3,143                            8
12 วชิรบารมี 51 6 150 6 180 2 30 25        494             4,867                            5
รวม 888 67 1,422 71 2,275 23 365 375/1      6,411            70,144                         134
Please follow and like us:
20

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)