พื้นที่อุทกภัย64

สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือภัยธรรมชาติ(อุทกภัยและภาวะฝนแล้ง) จังหวัดพิจิตร 2564

สรุปข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ อุทกภัยแล…
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, พื้นที่อุทกภัย64