งานประชาสัมพันธ์

มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

download มาตรการหนอน-กระทู้ข้าวโพดลายจุด…
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, งานประชาสัมพันธ์, เตือนภัย

เกษตรพิจิตร เร่งเดินหน้า นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 27/05/62

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นาย…
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร เดือนมีนาคม 2562

download ที่นี้ คลิก ข้อมูลสถานการณ์การผ…
Read more

ข้อมูลข้าว, ข้าวนาปรัง, ข้าวนาปี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, งานประชาสัมพันธ์, ถั่ว, บริการด้านข้อมูล, มันสำปะหลัง, อ้อย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)