มะม่วง

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีดำเนินการกระจายผลไม้ (สินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้) ออกนอกแหล่งผลิตภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จังหวัดพิจิตร(สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ สมัครได้ตั้งแต่บันนี้ – 4 เมษายน 2565 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 056-990380) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

downlond file เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข …
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, มะม่วง, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4

แผนที่พื้นที่ปลูกมะม่วงบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดพิจิตร 2565 ข้อมูลจาก สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

infographic, Zoning, ข่าวประชาสัมพันธ์, มะม่วง, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 60-61

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ-ปี-60-61

ข้อมูลข้าว, ข้อมูลรายพืช, ข้าวนาปรัง, ข้าวนาปี, ข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, พืชผัก, มะม่วง, ส้มโอ, อ้อย