ข่าวกิจกรรม

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผล…
Read more

ข่าวกิจกรรม

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผล…
Read more

ข่าวกิจกรรม, เตือนภัย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)