ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ (ระบบน้ำในไร่นา/โรงเรือนระบบน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 27 เมษายน 2564

          &nbsp…
Read more

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมี จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง