ทะเบียนเกษตรกร

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจ…
Read more

KM การจัดการความรู้, ข้าวนาปรัง, ข้าวนาปี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสื่อมวลชน TV วิทยุ, ข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ทะเบียนเกษตรกร, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย

การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและ/หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอแจ้งประชาสั…
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, ทะเบียนเกษตรกร

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)