ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านอารักขาพืช

เกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว)

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ …
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านอารักขาพืช

เกษตรจังหวัดพิจิตร ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (เบิกแทนกรมการข้าว)

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ เ…
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านอารักขาพืช