แปลงใหญ่

ข้อมูลพื้นฐาน – แปลงใหญ่ จังหวัดพิจิตร ปี 59-62-ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, พืชผักส้มโอ,มะม่วง, มะยงชิด, พริกซอส, มันสำปะหลัง, อ้อยโรงงาน, กล้วย, ปลาตะเพียน, ปลาสวาย, จิ้งหรีด, โค/กระบือ

ข้อมูลพื้นฐาน – แปลงใหญ่ จังหวัดพิ…
Read more

แปลงใหญ่

แบบสรุปข้อมูลแปลงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ดำเนินการในจังหวัดพิจิตร งบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบสรุปข้อมูลแปลงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ…
Read more

แปลงใหญ่

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)