ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำเภอเมืองพิจิตร       บางมูลนาก      โพทะเล       ตะพานหิน     โพธิ์ประทับช้าง     วังทรายพูน     ทับคล้อ      สากเหล็ก      วชิรบารม     ดงเจริญ 

อำเภอเมืองพิจิตร

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย ประสิทธิ์  พิลา
    33  หมู่ที่ 2  ต.สายคำโห้
 การทำสารสกัดชีวภาพจากปลา เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
นำเศษปลาจำนวน 3 กก.มาสับให้ละเอียดผสมกับน้ำตาลโมลาส จำนวน 1 กก.ใส่ถุงพลาสติกหรือถังใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ปิดฝาหรือมักให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วัน และจะมีน้ำสีน้ำตาลไหม้ออกมารินน้ำสกัดที่ได้เก็บไว้ในขวดไว้ใช้ในโอกาศต่อไป
2.  นายประสิทธิ์  พิลา
    33 หมู่ที่ 2 ต.สายคำโห้
การทำสารสกัดชีวภาพจากเศษพืชผัก (ผักบุ้ง) เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 วิธีทำ นำเศษผักบุ้งจำนวน 3 กก.มาสับให้ละเอียดผสมกับน้ำตาลโมลาสจำนวน 1 กก.ใส่ถุงพลาสติกหรือถังใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ปิดฝาหรือมัดให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วัน และจะมีน้ำสีน้ำตาลไหม้ออกมารินน้ำสกัดที่ได้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
3  นาย เดช  เวียงแก
    1 หมู่ที่ 3 ต.สายคำโห้
 เครื่องมือดักกุ้ง เครื่องมือเครื่องใช้
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 อุปกรณ์ 1.ขวดน้ำพลาสติก 1 ใบ 2.ไม้ไผ่ทำให้กลมยาว 25 ซม. 1 อัน อาหารเม็ดที่เลี้ยงปลา+ไก่ วิธีทำ ตัดขวดน้ำพลาสติกตรงร่องคอขวดออกแล้วกลับเอาปากขวดเข้าไปในตัวขวด และเจาะรูทั่วขวด เอาอาหารเม็ดใส่ลงไปในขวด 4-5 เม็ดต่อ 1 ขวด

 

 

อำเภอบางมูลนาก

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย นิยม  พรมชี
         หมู่ที่      ต.บางไผ่
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้น้ำสกัดจากพืช เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ต้นสาบเสือ 3 กก. สับให้ละเอียดผสมกับน้ำตาลโมลาส 1 กก.นำไปใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ทิ้งไว้ 10-15 วัน นำมาใช้ได้แต่ต้องกรองด้วยผ้าขาวบางเสียก่อนเก็บไว้ในขวดที่แห้งและสะอาด
2.  นาย คนอง  คุ้มเหม
         หมู่ที่ 3  ต.ภูมิ
น้ำสกัดชีวภาพจากสมุนไพร เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำสมุนไพร 3 กก.สับให้ละเอียดผสมกับน้ำตาลโมลาส 1 กก.นำไปใส่ภาชนะปิดฝาทิ้งไว้ 10-15 วัน จะมีสีน้ำตาลไหม้ออกมารินน้ำสกัดที่ได้เก็บใส่ขวดไว้การใช้ประโยชน์ 1.สำหรับพืชผัก ใช้น้ำสกัด 2 ช้อนผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
3  นาย ธงชัย  ศรีรักษา
        หมู่ที่  4  ต.ภูมิ
 น้ำสกัดหอยเชอรี่จากหอยเชอรี่ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
  นำหอยเชอรี่มาลดให้ละเอียด 1 กก. ผสมกับน้ำตาลโมลาส 1 กก. ใส่สารอีเด็ม 1 ช้อน นำไปใส่ภาชนะปิดฝาทิ้งไว้ 15-20 วัน จะมีสีน้ำตาลไหม้ ออกมารินน้ำสกัดที่ได้เก็บใส่ขวดไว้ใช้

 

 

อำเภอโพทะเล

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย จรูญ  วิจิตรวงศ์
         หมู่ที่      ต.ท่าเสา
 การผลิตน้ำสกัดชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ใช้วัสดุเหลือใช้จากการทำปลาร้า เช่น หัวปลา เกล็ดปลา เครื่องในปลา น้ำล้างปลาหมักกับเปลือกสับปะรดและกากน้ำตาล อัตราส่วน 1:1:1 หมักไว้นาน 15 วันถึง 1 เดือน น้ำสกัดที่กรองได้ใช้ผสมน้ำอัตรา 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร
2.  นาย สมพร  ขำจันทร์
         หมู่ที่ 5  ต.
ท่าเสา
การทำน้ำสกัดชีวภาพจากเศษพืช เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำเศษพืชจำนวน 3 กก.สับให้ละเอียดผสมกับน้ำตาลโมลาส 1 กก.นำไปใส่ภาชนะเช่น โอ่งเคลือบหรือถุงพลาสติก ปิดฝาหรือมักให้แน่น ทิ้งไว้ 15 วัน จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ การใช้ประโยชน์ 1.ใช้น้ำสกัด 2 ช้อนโต๊ะผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน ฉีดพ่นไม้ผลหรือพืชผัก
3  นาย มโนทย์  ทีพู
        หมู่ที่      ต.ท่าขมิ้น
 กับฟ้าผ่า เครื่องมือเครื่องใช้
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
  ใช้เป็นอุปกรณ์กำจัดหนูนา
4  นาย ขจร  อินทร์แพ
        หมู่ที่      ต.ท่าขมิ้น
 ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในนาข้าว พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
  ปลูกถั่วเขียวหลังนาเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน

 

 

 

 

อำเภอตะพานหิน

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย สะอาด  นาคอำภา
          หมู่ที่  4  ต. วังหลุม
 การใช้พืชทำยาฆ่าหญ้า เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ใช้ทั้งต้นและใบของผักบุ้งกลางนาหมักกับน้ำตาลโมลาส หรือน้ำตาลอะไรก็ได้แล้วนำไปฉีดฆ่าหญ้าได้ โดยฉีดในอัตราส่วนเข้มข้น
2.  นาย บุญเลิศ  บังตุ่ม
          หมู่ที่     ต. ไทรโรงโขน
 การทำสารสกัดชีวภาพจากเศษ พืชผัก และผลไม้ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 น้ำตาลโมลาศหรือน้ำตาลทรายแดงผสมกับผักผลไม้อวบน้ำ ผสมให้เข้ากันหมักใส่ถังหรือโอ่งมีฝาปิด หมักไว้ประมาณ 20 วัน กรองน้ำที่ได้ใส่ภาชนะ เช่น ขวด ใช้ผสมน้ำเปล่า 2 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร ใช้ได้ในไร่นาพืชผักทุกชนิด
3.  นาง อำไพ    นุชโม
          หมู่ที่  4  ต. ดงตะขบ
 การทำสารจับใบ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ใช้ส่วนของใบยูคาลิปตัสมาบดผสมกับน้ำ นำน้ำส่วนที่ได้มาผสมกับยาฆ่าแมลงเพื่อฉีดพ่นให้กับพืชต่าง ๆ เพื่อให้ตัวยาติดกับใบผักป้องกันตัวยาหลุดร่วง
4.  นาง บุญเรือง  จันทร์ขำ
          หมู่ที่  4  ต. ดงตะขบ
 การใช้พืชทำยาฆ่าหญ้า เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ใช้ส่วนผสมลำต้นและใบผักบุ้งกลางนานำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับน้ำตาลโมลาส เมื่อได้ความเข้มข้นโดยมีอัตราส่วน 3;1 แล้วนำน้ำสกัดไปฉีดหญ้าจะทำให้หญ้าตายได้
5.  นาง สมพร  นุชโม
          หมู่ที่  4 ต. ดงตะขบ
 การใช้สารไล่แมลงศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 โดยการนำน้ำสกัดชีวภาพที่ได้ผสมน้ำในอัตราส่วน 2-3 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร โดยนำมารดต้นเผือก ทำให้ไม่มีแมลงมารบกวน และต้นเผือกเจริญเติบโตดี เป็นปุ๋ยด้วย
6.  นาย สะอาด  นาคอำภา
          หมู่ที่  4 ต. วังหลุม
 การทำสารจับใบ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 ใช้ใบของต้นยูคาลิปตัสมาบดผสมกับน้ำ นำน้ำที่ได้กรองเอามาผสมกับยาฆ่าแมลงเพื่อฉีดพ่นเป็นยาจับใบได้
7.  นาย สำราญ  ปานสาลี
          หมู่ที่     ต. ห้วยเกตุ
 การทำสารสกัดชีวภาพจากเศษพืชผักผลไม้ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ในช่วงที่ผ่านมา การทำไร่นาต้องใช้จ่ายในปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืช ศัตรูพืชมาก ปัจจุบันได้จัดทำสารสกัดมาใช้เพื่อทดแทนและลดอัตราปุ๋ย ยาฆ่าแมลงลงมาก โดย นำน้ำตาลโมลาสหรือน้ำตาลทรายแดงผสมกับผัก ผลไม้อวบน้ำ ผสมให้เข้ากันหมักใส่ถังหรือโอ่งมีฝาปิด
8.  นาย ทองย่อม  นาคอินทร์
       2   หมู่ที่  2 ต.วังสำโรง
 การทำน้ำสกัดชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 โดยนำหอยเชอรี่มาตามในท้องนาจำนวน 3 กก.ผสมกับน้ำตาลโมลาสจำนวน 1 กก.คลุกเคล้าให้เข้ากันโดยหมักทิ้งไว้ในภาชนะมีฝาปิด โดยทิ้งประมาณ 30 วัน นำมาใช้ได้หรือต่อหัวเชื้อทำใหม่ได้ อัตราส่วน 1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร
9.  นาย ทองย่อม  นาคอินทร์
      2   หมู่ที่  2  ต. วังสำโรง
 การทำน้ำสกัดชีวภาพ (พืช) เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 โดยนำเศษพืชจากสวนเหลือใช้ เช่น กล้วยน้ำว้า มะละกอสุก มะม่วง ฯลฯ มารวมกันจำนวน 3 กก.ผสมน้ำตาลโมลาสจำนวน 1 กก.คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 15 วัน กรองน้ำใส่ขวดเก็บไว้ในที่ร่วมและนำไปใช้ได้เลย โดยอัตรา 1-2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร
10.  นาง  ดอกไม้  อิงอ้น
        หมู่ที่      ต. ไผ่หลวง
 การทำน้ำสกัดชีวภาพจากพืชแทนปุ๋ยเคมี เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 นำพืชผัก ผลไม้ ที่เหลือใช้มาสับให้ละเอียด ชั่งน้ำหนักประมาณ 3 กก. กากน้ำตาล 1 กก. ผสมคลุกให้ทั่วกัน นำน้ำให้ท่วมทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน  ก็นำมาผสมน้ำฉีดพ่นต้นพืช อัตราส่วน 1-2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
11.  นาง ดอกไม้   อิงอ้น
        หมู่ที่      ต. ไผ่หลวง
 การทำน้ำสกัดชีวภาพจากสัตว์แทนปุ๋ยเคมี เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 นำเศษสัตว์หรือกระดูกสัตว์ที่เหลือใช้นำมาหมัก อัตราการใช้ 3 กก.ต่อน้ำตาล 1 กก.และผสมน้ำสกัดชีวภาพหรือฮอร์โมนประมาณ 100 ซีซี ทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน ก็นำมาใช้ได้ ผสมกับน้ำ 1-2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
12.  นายคำรณ
        หมู่ที่      ต.ไผ่หลวง
 การหมักหอยเชอรี่บริเวณโคนต้นไม้ผล เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำหอยเชอรี่ทุบให้ละเอียด ขุดหลุมระหว่างทรงพุ่มทั้ง 4 ต้น รอบทรงพุ่ม น้ำหอยเชอรี่ใส่หลุมประมาณหลุมละ 1-5 กก. ใช้กากน้ำตาลประมาณ 1 ลิต ใส่ตามหอยเชอรี่ฝังดินกลบ เมื่อย่อยสลายพืชนำไปใช้ได้ตลอดปี ทำให้พืชเขียวชอุ่มตลอดปี ติดดอกออกผลตลอดปี
13.  นาย วรรณา  คุ้มม่วง
         หมู่ที่  5  ต. คลองคูณ
 การทำน้ำสกัดชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 อุปกรณ์ 1.ใช้กากน้ำตาลหรือที่เรียกว่าโมลาส 1 ส่วน 2.ผลไม้สุกหรือผักสด 3 ส่วน 3.ถังหมักหรือโอ่ง วิธีทำ นำกากน้ำตาล 1 ส่วนมาผสมกับผลไม้สุกหรือผักสด 3 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ถังหรือโอ่งที่เตรียมไว้ หมักทิ้งไว้ 15 วัน จะได้น้ำสกัดชีวภาพ
14.  นาย ประเสริฐ   เกตุตะมะ
         หมู่ที่      ต. ห้วยเกตุ
 การทำขุ๋ยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุขยายพันธุ์
พืชปุ๋ยหมัก
เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำเปลือกมะพร้าวแห้งมาตากแดด เลือกจุกแข็งออกให้หมด ราดน้ำให้ชุ่ม สุมกองไว้ 1 วัน 1 คืน ให้ชุ่มทั่วถึงกัน นำเข้าเครื่องปั่นให้เป็นฝอย (เครื่องปั่นประดิษฐ์เองโดยใช้เครื่องรถยนต์เติมน้ำมัน) ปั่นแล้วร่อนเอากากแข็งๆออก บรรจุกระสอบ
15.  นาย ประพัทธ  ตี๋โชติ
         หมู่ที่      ต. ไผ่หลวง
  ยาเคลือบใบ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำใบตองกล้วยมาบดหรือตำให้ละเอียด แล้วกลับน้ำให้ออกมา แล้วนำไปผสมน้ำ ใช้เป็นสารเคลือบใบได้เป็นอย่างดี
16.  นาย สมพงษ์   ธูปยืน
       80 หมู่ที่ 6 ต. ทับหมัน
 การทำน้ำสกัดชีวภาพ (พืช) เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 โดยนำพืชผัก ผลไม้ที่เหลือใช้ เช่น ขนุน มะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง มะม่วง ตะไคร้ ฯลฯ รวมกัน 3 กก. ผสมน้ำกากน้ำตาล 1 กก. นำน้ำใส่ให้ท่วมทิ้งไว้ 15 วัน นำมาเก็บไว้ในขวด นำไปผสมน้ำฉีดได้เลย โดยใช้ในอัตราส่วน 1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร
17.  นาย สอาด  อุ่นเข้าบ้าน
           หมู่ที่   1  ต. วังหว้า
 น้ำหมักสมุนไพรกำจัดหนอนกอ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำตะไคร้หอม 10 กก. สะเดา 10 กก. มะกรูด 10 กก. ข่า 10 กก. กากน้ำตาล 20 กก. ยาสูบ 1 กำ หมักไว้ 30 วัน วิธีใช้น้ำหมัก 200 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
18.  นาย สอาด  อุ่นเข้าบ้าน
          หมู่ที่   1  ต. วังหว้า
 น้ำหมักสมุนไพรป้องกันกำจัดหนอน
 และแมลง
เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำหางไหลแดง (ขาว) 3 กก. เปลือกสะเดา 3 กก. หนอนตายยาก 3 กก. ยาเส้น 1/2 กก. เหล้าขาว 1 ขวด หัวน้ำส้ม 1 ขวด กระทิงแดงเติมกากน้ำตาลพอท่วม หมักไว้ 7 วัน แล้วนำมาใช้อัตราส่วน 30-50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
19.  นางสาว สุรีย์   ทานะมัย
         หมู่ที่  1  ต. วังหว้า
 ฮอร์โมนพืชจากผัก ผลไม้ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำฟักทองดิบทั้งเปลือก เม็ด ไส้ 1 กก. มะละกอสุก 1 กก. กล้วยน้ำว้าสุกทั้งเปลือก 1 กก.นำมาหมักรวมกันใส่กากน้ำตาล 1 กก. ใส่อีเอ็ม 1 ช้อนโต๊ะ เติมน้ำเปล่าพอท่วมหรืออาจจะใช้ผลไม้รวมกันมากกว่านี้ หมักไว้ประมาณ 7-15 วัน การนำมาใช้กรองเอาแต่น้ำ โดยผสมกับน้ำฉีดพ่น
20.  นาย ขวัญ  เรือนแก้ว
          หมู่ที่  6  ต. วังหลุม
 ยาฆ่าหนอนกระทู้และหนอนใยผัก พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 น้ำต้นตะไคร้หอมใช้ทั้งเหง้า และใบหั่นเป็นชิ้นและบดหรือโขลกให้ละเอียดจำนวน 400 กรัม ผสมลงในน้ำ 8 ลิตร ทิ้งไว้นาน 24 ชม. กรองเอาน้ำด้วยผ้าขาวบาง กรองน้ำไปใช้ให้ผสมกับสารจับใบ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แชมพู
21.  นายบุญญะ  จันทโม
          หมู่ที่       ต. หนองพยอม
 การปลูกบัวตัดดอก พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 ไถทำเทือกแบบวิธีการตกกล้าข้าว ทำไหลบัวที่เตรียมไส้มาดำห่างกันประมาณ 2 วา ต่อ 1 ปัก สูบน้ำเข้าประมาณ 50 ซม. บัวจะเริ่มแตกหน่อประมาณ 20 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 พื้นที่ 10 ไร่ ใช้ 10 กก. หนที่ 2 บัวประมาณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 = 20 กก.
22.  นางสาว สุรีย์  ทานะมัย
          หมู่ที่  1   ต. วังหว้า
 เปลือกส้มตากแห้งไล่ยุง พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 นำเปลือกส้มที่มีกลิ่นหอมนำมาตากแห้ง โดยหั่นก่อนตากจนแห้งสนิท นำมาจุดไฟลง จะมีควันหอมใช้ไล่ยุง
23.  นางสาว สุรีย์  ทานะมัย
         หมู่ที่   1   ต. วังหว้า
 พริกขี้หนูสวนเป็นยาฆ่าแมลง พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 นำพริกขี้หนูสวนมาต้มให้สุก โดยมีสัดส่วนพริกขี้หนู 1 ขีด ต่อน้ำ 1 ลิตร ต้มให้สุก แล้วนำมาโขลกให้ละเอียด ผสมกับน้ำต้มนำมากรองเอาแต่น้ำ วิธีใช้ นำน้ำพริกขี้หนูที่ได้ 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดเป็นยาฆ่าแมลงในสวนพืชผัก
24.  นาย สุชาติ   แดงทองดี
          หมู่ที่   9  ต. วังหลุม
 กำจัดเพลี้ยอ่อนหนอนกระทู้ผัก ราน้ำค้าง พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ใช้หัวกระเทียม 0.5 กก. ตำให้ละเอียด แช่น้ำมักก๊าดเล็กน้อยนาน 24 ชม. กรองเอาแต่น้ำมาผสมกับน้ำอีก 2 ปี๊บ แล้วฉีดพ่นป้องกันเพลี้ยอ่อน โรคราน้ำค้าง
25.  นาย สุชาติ   แดงทองดี
          หมู่ที่  9  ต. วังหลุม
 กำจัดหนอนใยผัก เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
  เอาใบดาวเรืองมาคั้นเอาน้ำเพื่อนำไปฉีดพ่นป้องกันเพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อกระโหลก
26.  นาย สมบัติ    บุญศรี
          หมู่ที่   5  ต. คลองคูณ
 ทำนาปลอดสารพิษ พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
  เตรียมดินหว่านปูนขาว ปรับค่าความเป็นกรดของดิน ก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว แช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำหมักชีวภาพ หว่านปุ๋ยรองพื้น แล้วจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ฉีดยาฆ่าหญ้าหลังจากนั้นพ่นทาบใบด้วยน้ำหมักชีวภาพ 2 ครั้ง หว่านปุ๋ยครั้งที่ 2 พ่นทางใบด้วยน้ำหมักชีวภาพ
27.  นาย ประสิทธิ์  เกตุตะมะ
          หมู่ที่      ต.
ห้วยเกตุ
 การผลิตมะนาวนอกฤดู พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 การผลิตมะนาวนอกฤดูกาล ทำได้โดย บำรุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วปล่อยน้ำออกให้แห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน แล้วปล่อยน้ำเข้าตลอด 24 ชม ให้ดินแฉะ ปล่อยน้ำออกจนแห้ง มะนาวจะออกดอกและผลผลิตจะมากในนอกฤดูกาล
28.  นาย บรรยง  มณี
          หมู่ที่      ต.
ไผ่หลวง
 การหมักผลไม้เพื่อสุขภาพ อาหารและการแปรรูป
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 นำผลไม้ที่เหลือกินเหลือใช้ประมาณ 1-2 กก. สับหรือบดให้ละเอียด ผสมน้ำตาลทรายแดง 1 กก. ผสมน้ำ 8 ลิตร หมักทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน นำน้ำมาปรุงรส ดื่มเพื่อสุขภาพ และรักษาโรคได้ตามชนิดพืช ผลไม้ สมุนไพร
29.  นาย แหร่   จันทร์คำ
          หมู่ที่  5  ต. ดงตะขบ
 การใช้ขี้เถ้าหุงต้มไล่มดแดง อื่น ๆ
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 การใช้ขี้เถ้าหุงต้มอาหารมาใส่ที่ใต้โคนต้นไม้ที่มีมดแดง จะทำให้มดแดงหนีจากต้นไม้
30.  นาย สมพงษ์  ธูปยืน
       80   หมู่ที่  6  ต.
ทับหมัน
 การทำน้ำสกัดชีวภาพ (สัตว์) เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
โดยนำหอยเชอรี่หรือปลานำมาหมักในอัตรา 3 กก.  น้ำตาลหรือโมลาส จำนวน 1 กก. และผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักและมาใช้ได้โดยอัตราส่วน 1-2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตร
31.  นาย ทองย่อม  นาคอินทร์
        2  หมู่ที ่  2   ต.
วังสำโรง
 การเลี้ยงมดแดงในสวนไม้ผล อื่น ๆ
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
โดยนำมดแดงจากแหล่งสวนไม้อื่นมาทิ้งไว้ต้นไม้ผล นำน้ำและหอยเชอรี่มาหั่นและทุบให้ละเอียด ทิ้งไว้ตามต้นไม้ที่มดแดงอาศัยอยู่ ทำอย่างนี้เป็นประจำมดแดงจะขยายพันธุ์มากขึ้น ๆ ประโยชน์ป้องกันกำจัดพวกหนอน เพลี้ยอ่อน และแมลง
32.  นาย สมพงษ์   ธูปยืน
       80   หมู่ที่  6  ต.
ทับหมัน
 ใช้มดแดงกำจัดหนอน เพลี้ยอ่อน อื่น ๆ
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 โดยนำมดแดงจากต้นไม้ทั่วๆไป ยกมา 1 รัง นำมาปล่อยไว้ในสวนมะม่วง นำน้ำมาตั้งไว้โดยใส่ไว้ใต้ต้นไม้ พร้อมกับตัวหอยเชอรี่เป็นอาหารของมดแดง ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มดแดงจะขยายพันธุ์มากขึ้น และขณะเดียวกันจะมีหนอนหรือ เพลี้ยอ่อนจะทำลายผลไม้มดแดงจะกำจัดโดยกัดกินเพลี้ยอ่อน
33.  นาย สุชาติ  แดงทองดี
   หมู่ที่  9  ต. วังหลุม
 ไล่แมลง อื่น ๆ
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 สระแหน่ ปลูกแซมในแปลงผัก ช่วยขับไล่แมลงได้หลายชนิด

 

 

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาง โนรี  รวบรวม
      หมู่ที่      ต.
ไผ่รอบ
 การทำน้ำสกัดชีวภาพจากผลไม้ (มะม่วงสุก) เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 เก็บมะม่วงสุกที่หล่นจากต้นแล้วนำมาเฉือนเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปผสมกับกากน้ำตาล อัตรา 3:1 เติมน้ำสะอาด 1 ส่วน หมักทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 4 เดือน การใช้ประโยชน์ นำน้ำหมัก 3-5 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร พ่นที่ใบมะม่วงทุก 10 วัน
2.  นาย วิสรรค์   จันทร์ทอง
     หมู่ที่  3  ต.
ดงเสือเหลือง
 เครื่องดักจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เครื่องมือเครื่องใช้
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 เครื่องดักจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้พัดลมดูดเพื่อทำลายตัวแก่ และพยากรณ์การระบาด

 

 

 

อำเภอวังทรายพูน

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย สมร  จะตุเทน
        หมู่ที่    ต.
หนองปล้อง
 การวางท่อน้ำโดยใช้ที่เปิดหัว แบบเกลียว แทนหัวสปริงเกอร์ เครื่องมือเครื่องใช้
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 วางท่อน้ำพีวีซีไปตามต้นไม้แล้วใช้ที่เปิดแบบหัวเกลียวเจาะลงไปปิดไว้ เมื่อต้องการรดน้ำต้นไม้ก็ดึงหัวเกลียวขึ้น น้ำจะกระจายออกเป็นฝอยละอองเล็กทำให้ประหยัดน้ำและลดต้นทุน
2.  นาย
        หมู่ที่   ต. วังทรายพูน
 การเลี้ยงไก่ชนด้วยแมลงศัตรูพืช ปศุสัตว์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนจะต่อไฟฟ้าไปยังหลอดแบล็กไลด์ ที่ต่อเสาไว้ลานบริเวณบ้านในเวลากลางคืน เหนือพื้นดินประมาณ 0.5-1 ม. ส่วนบนพื้นดินจะนำแกลบดิบมากองไว้ให้หนาประมาณ 10-30 ชม. รัศมีประมาณ 2-3 ม. เมื่อเปิดไฟในเวลากลางคืนจะมีแมลงต่างๆมาเล่นไฟ

 

 

อำเภอทับคล้อ

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย ประมวล  ศรีสุข
   63  หมู่ที่  5  ต.
เขาเจ็ดลูก
การทำน้ำสกัดสมุนไพร น้ำสกัดชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ล้างสมุนไพรที่จะใช้ประโยชน์ จำนวน 3 กก. สับให้ละเอียด หมักด้วยกากน้ำตาล จำนวน 1 กก. ทิ้งไว้ 3 อาทิตย์ กรองเอาน้ำใส่ขวดเก็บไว้  ใช้ส่วนผสมน้ำสกัด 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดผัก ผลไม้
2.  นาย คำนึง  กัญญาบุตร
        หมู่ที่  ต.
เขาทราย
 น้ำสกัดชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 วัตถุดิบท้องถิ่น
3.  นาย กำพล  หมื่นสุข
          หมู่ที่    ต.
ทับคล้อ
 เครื่องสีข้าวด้วยมือ เครื่องมือเครื่องใช้
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 ไว้บริโภคในครัวเรือน
4.  นาง จตุพร  การะสุข
          หมู่ที่    ต. ทับคล้อ
 การทำสาโท อาหารและการแปรรูป
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 ใช้ในงานประเพณี เทศกาลต่างๆ ในท้องถิ่น
5.  นาย ประยูร  ศรีดีจริง
          หมู่ที่    ต.
ทับคล้อ
 การทำน้ำปลาตากดาย อาหารและการแปรรูป
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 ไว้บริโภคในครัวเรือน

 

 

กิ่งอำเภอสากเหล็ก

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย สวัสดิ์  ไพราพ
   หมู่ที่  5  ต.คลองทราย
 การทำปุ๋ยสกัดชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ใช้ผักผลไม้ที่สดและสุกไม่เน่า 3 กก. กากน้ำตาล 1 กก. นำมาหมักรวมกันเป็นเวลา 15 วัน ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด กรองเอาน้ำหมักที่ได้ไปใช้ วิธีใช้ น้ำสกัดอัตรา 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นผักผลไม้ พืชไร่ ข้าว ทุก 7 วัน
2.  นาง  นัฎฐพร  เกศดี
          หมู่ที่  5  ต.
ท่าเยี่ยม
 การทำปุ๋ยหมัก เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
อุปกรณ์และวิธีทำ 1.รำข้าวอ่อน 100 ลิตร 2.กากถั่วเหลืองหรือแกลบดิบ 20 ลิตร 3.มูลสัตว์แห้ง 50 ลิตร 4.สารอีเอ็ม 150 ซีซี 5.กากน้ำตาล 150 ซีซี 6.น้ำ 15 ลิตร นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในร่มทิ้งไว้ 3-4 วัน
3.  นาย ไพบูลย์  หมอนทอง
          หมู่ที่ 1  ต.สากเหล็ก
 พันธุ์พืชที่น่าสนใจในท้องถิ่น (มะยงชิดไข่ไก่) พืช
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อยู่ในตระกูลเดียวกับมะปราง ออกดอกประมาณเดือน พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ผลสุกรสชาดหวานอมเปรี้ยว ขนาดผลประมาณ 12-14 ผล ต่อ 1 กก.

 

 

อำเภอวชิรบารมี

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย เกษม
       หมู่ที่  1  ต. บึงบัว
 การทำน้ำสกัดชีวภาพ เกษตรอินทรีย์
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
 ใช้กากน้ำตาล (โมลาส) 1 กก./พืชผัก-ผลไม้ จำนวน 3 กก. ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักไว้ในภาชนะมีฝาปิด หมักไว้ประมาณ 15-30 วัน แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์
2.  นาย ชัย  ลินมา
          หมู่ที่  9   ต.
บ้านนา
 เตาอบไอน้ำเคลื่อนที่ เครื่องมือเครื่องใช้
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
- 3 - 3
ลักษณะการใช้งาน เป็นเตาอบไอน้ำเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อในการเพาะเห็ด เคลื่อนที่ได้ ระบบน้ำหมุนเวียน ใช้ได้ทั้งฟืนและน้ำมันขี้ไต้ ประหยักเชื้อเพลงได้ 70 % ลักษณะตัวเสา 1.ภายนอกใช้เหล็กแผ่นหนา 1 หุนประกอบเป็นสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 80 ซม. สูงประมาณ 200 ซม. มีช่องใส่เชื้อเพลิงด้านล่าง 2.ภายในคล้ายภายนอกแต่เล็กกว่าซ้อนไว้ภายในรอยต่อน้ำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 43 หลอด เชื่อมแนวนอนทั้งหมด โดยเว้นช่องใส่เชื้อเพลิงไว้ประมาณ 12 นิ้ว เชื่อมหลอดไฟแนวตั้ง 6 ตัว สูง 60 ซม. หลอดไฟเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว

 

 

กิ่งอำเภอดงเจริญ

ที่ ชื่อ-นามสกุลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา ประเภทภูมิปัญญา ขั้นตอน/ประโยชน์
1.  นาย  สาม   สารีคำ
       หมู่ที่       ต. วังงิ้วใต้
 การดักจับแมลงด้วยแสงไฟ อื่น ๆ
เก่า ใหม่ พิสูจน์ ยังไม่พิสูจน์
3 - 3 -
 ดับจับแมลงด้วยแสงไฟ เพื่อเสริมรายได้ โดยใช้แสงไฟจากหลอด back light ล่อแมลง

 

 

กลับหน้าแรก