งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการถ่ายทอด(ศ 02)
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร
อาสาสมัครเกษตร
อาสาสมัครหมู่บ้าน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
บันทึกข้อมูล Smart Farmer
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

 

หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.เขต 9 จ.พิษณุโลก
SSNET กรมฯ
E-mail กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E-learning กรมฯ
ใบร้องรองการจ่ายเงินเดือน
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

แปลงใหญ่มะม่วง จ.พิจิตร

 

สมาร์ทฟาเมอร์จังหวัดพิจิตร

 

ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 11 พ.ค.60ขอเรียนเชิญเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
 
 
 
 
 
 

อ่านทั้งหมด

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ขับเคลื่อนชาวนาพิจิตร เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลอ่านต่อ...คลิก...
   
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ...คลิก...
   
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.บ้านหนองแซม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร อ่านต่อ...คลิก...
   
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกาเรกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ...คลิก...
ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร(กลุ่มอารักขาพืข)

เตือนการระบาดศัตรูถั่วเขียว(รายละเอียด...)

เตือนภัยศัตรูพืชหนองม้วนใบกล้วย(รายละเอียด...) ณ 22 01 61

การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่(รายละเอียด...) 22 01 61

การทำปุ๋ยหมักคุณภาพ(รายละเอียด...) 22 01 61

ข้าวและมันสำปะหลัง ณ 28 ธ.ค. 60

1.สถานการณ์ศัตรูพืชจากข้อมูลรายงานสถานการณ์แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในระบบ บันทึกออนไลน์ ไม่พบพื้นที่การระบาดของศัตรูพืช                              
2.ควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง แมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่วในระยะนี้ เนื่องจากสภาพอากาศมีความเหมาะสม

การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2561
1. ผลการส่งเสริมสะสมเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 จำนวน 1,210.8 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 4.56 ของเป้าหมาย 26,533 ตัน ตัดยอดวันที่ 28 ธันวาคม 2560

แผน – ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและจุลินทรีย์
1. แผนความต้องการเดือนมกราคม 2561 มีอำเภอที่แจ้งความประสงค์ คือ อำเภอดงเจริญ       อำเภอทับคล้อ อำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอวชิรบารมี
2. ผลการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและเชื้อจุลินทรีย์ อำเภอที่รายงาน คือ อำเภอดงเจริญ ตำบลห้วยพุก  ผลิตบิวเวอร์เรีย จำนวน 12.5 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 30 ไร่ เมตตาไรเซียม จำนวน 12.5 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 30 ไร่ อำเภอวชิรบารมี ตำบลบึงบัว ผลิตไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 60 กิโลกรัม บิวเวอร์เรีย จำนวน 40 กิโลกรัม และเมตตาไรเซี่ยม จำนวน 12.5 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 32 ไร่ อำเภอเมืองพิจิตร ตำบลหัวดงและตำบลดงป่าคำ ผลิตไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 40 กิโลกรัม บิวเวอร์เรีย จำนวน 35 กิโลกรัม นำไปใช้ในข้าว พื้นที่ 110 ไร่ และพืชผัก 2 งาน


เตือนการระบาดศัตรูข้าว

การระบาดศัตรูพืชไร

 

เทคนิคกำจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน เศรษฐีเกษตร : ชาวนาเงินล้าน
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990399,056-652900 โทรสาร 056-613423 E ; phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

ปรับปรุง ณ วันที่ 23 มกราคม 2561