แปลงใหญ่มะม่วง จ.พิจิตร

 

สมาร์ทฟาเมอร์จังหวัดพิจิตร

 

ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร

 

เพลงจำขึ้นใจ

 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 11 พ.ค.60ขอเรียนเชิญเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

 

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รายละเอียดประกอบกรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง<...อ่านต่อ...> ณ 14 พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...อ่านต่อ...> ณ 31 ต.ค. 60

ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <...อ่านต่อ...>

 

เรื่องแจ้งเกษตรอำเภอ
-
เทคนิคกำจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน เศรษฐีเกษตร 13/11/57 : ชาวนาเงินล้าน
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990399,056-652900 โทรสาร 056-613423 E ; phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560