หน้าหลัก

ภาพพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวทั้งหมด

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ข่าวทั้งหมด

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ข่าวทั้งหมด

เตือนภัยศัตรูพืช

ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านอารักขาพืช

ข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565

ข่าวทั้งหมด

รายงานงบทดลอง

ข่าวทั้งหมด

 

ที่อยู่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
E-mail : phichit@doae.go.th, Website : http://www.phichit.doae.go.th โทร/ โทรสาร 056-613423